Visie en missie

Visie en missie
100%
min
146%

Onze visie

Samenwerkingsschool De Leister Igge:

“Waar ruimte is voor jou!
Waar ruimte is om samen te zijn en samen te werken!
Waar ruimte is om je te ontwikkelen!
Kortom: As in fisk yn ’t wetter”

Dit vertaalt zich in het volgende:

We willen een school zijn met een rijke leeromgeving, waarin samenwerken belangrijk is en er verschillen tussen kinderen mogen zijn en die ook juist nodig hebben. Ieder kind met zijn eigen talenten. Een school waarin begeleiden naar zelfstandigheid van groot belang is. Een school waarin structurele zorg geboden wordt aan kinderen die dat nodig hebben.

In de complexe samenleving waarin we leven is het belangrijk dat we een school zijn waarbij het respect voor de ander een centrale rol speelt. Vanuit relatie, sympathie en vertrouwen.

Onze missie