0512 37 24 00

Vakantierooster en roostervrije dagen

VAKANTIEROOSTER 2018-2019

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2018-2019. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Zomervakantie

21 juli t/m 2 september 2018

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie

16 februari t/m 24 februari 2019

Goede Vrijdag

19 maart 2019

Pasen

21 en 22 april 2019

Meivakantie

22 april t/m 5 mei 2019

Koningsdag

27 april 2019

Hemelvaart

30 mei 2019 (31 mei, dag na Hemelvaart, ook vrij)

Pinksteren

9 en 10 juni 2019

Zomervakantie

15 juli t/m 25 augustus 2019

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.

 

Overige vrije dagen

Maandag 3 en dinsdag 4 september 2018 LI: i.v.m. inrichten lokalen IKC
Woensdag 19 september 2018 Studiedag 
Woensdag 31 oktober 2018, vanaf 12 uur vrij Studiedag 
Woensdag 21 november 2018 Studiedag
Maandag 25 februari 2019 Zorgvergadering
Vrijdag 28 juni 2019 Zorgvergadering