0512 37 24 00

Vakantierooster en roostervrije dagen

VAKANTIEROOSTER 2018-2019

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2018-2019. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Herfstvakantie

21 oktober t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

17 februari t/m 21 februari 2020

Goede Vrijdag

10 april 2020

Pasen

12 en 13 april 2020

Meivakantie (incl. Koningsdag)

27 april t/m 8 mei 2020

Rond Hemelvaart

21 - 22 mei 2020

Pinksteren

31 mei - 1 juni 2020

Zomervakantie

6 juli t/m 16 augustus 2020

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.

 

Overige vrije dagen

Maandag 23 september 2019 Studiedag
Vrijdag 7 februari 2020 Zorgvergadering
Maandag 24 februari 2020 Personeelsbijeenkomst Adenium
Woensdag 22 april 2020 Studiedag 
Vrijdag 26 juni 2020 Zorgvergadering
Vrijdag 3 juli 2020 Interne vergadering