0512 37 24 00

Vakantierooster en roostervrije dagen

VAKANTIEROOSTER 2020-2021

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2018-2019. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Herfstvakantie

12 oktober t/m 16 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 26 februari 2021

Goede Vrijdag

2 april 2021

Pasen

4 en 5 april 2021

Meivakantie (incl. Hemelvaart)

3 mei t/m 14 mei 2021

Rond Hemelvaart

meivakantie

Pinksteren

24 mei - 25 mei 2021

Zomervakantie

12 juli t/m 20 augustus 2021

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.

Overige vrije dagen

Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag
Vrijdag 28 juni 2021 Zorgvergadering
Vrijdag 9 juli 2021 Interne vergadering