Vakantierooster en roostervrije dagen

VAKANTIEROOSTER 2021-2022

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties van dit schooljaar. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Herfstvakantie

17 oktober t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2021 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 33 maart 2023

Goede Vrijdag

7 april 2023

Pasen

9 en 10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Rond Hemelvaart

18 mei t/m 19 mei 2023

Pinksteren

28 en 29 juni 2023

Zomervakantie

24 juli t/m 1 september 2023

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.

Overige vrije (mid)dagen

woensdagmiddag 28 september 22 Kanjertraining
Woensdagmiddag 5 oktober 22 Kanjertraining
maandagmiddag 10 oktober 22 Studiemiddag LZM
Woensdag 23 november 22 Studiedag LZM
Woensdagmiddag 11 januari 23 Kanjertraining
Maandag 6 februari 23 Zorgvergadering
Vrijdag 26 mei 23 Personeelsdag Adenium
Woensdag 21 juni 23 Zorgvergadering
Vrijdag 21 juli 23 Interne organisatie