0512 37 24 00

Vakantierooster en roostervrije dagen

VAKANTIEROOSTER 2021-2022

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties van dit schooljaar. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Herfstvakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari t/m 25 februari 2022

Goede Vrijdag

15 april 2022

Pasen

17 en 18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Rond Hemelvaart

26 mei t/m 29 mei 2022

Pinksteren

5 en 6 juni 2022

Zomervakantie

15 juli t/m 26 augustus 2022

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.

Overige vrije dagen

woensdag 9 februari 2022 Zorgvergadering
Woensdag 6 juni 2022 Zorgvergadering
Vrijdag 15 juli 2022 Interne organisatie