Trijewiis

Trijewiis

Trijewiis

Trijewiis is een samenwerkingscluster bestaande uit SWS De Diamant in Oudega, SWS De Leister Igge in Opeinde, SWS De Frissel in Drachtstercompagnie en De Wiksel in Houtigehage. De scholen zijn onderdeel van de stichting Adenium.

De scholen werken intensief met elkaar samen. Drie van de vier scholen zijn samenwerkingsscholen en dat betekent dat openbaar en christelijk onderwijs in het dorp samen verder zijn gegaan, waarbij goede afspraken zijn gemaakt over de plek van identiteit op school. Ook samenwerking op andere terreinen is essentieel, want op een kleine school moeten de vele taken door relatief minder mensen worden gedaan. Er zijn daarom netwerken voor rekenen en taal, maar ook voor cultuureducatie en voor leerkrachten van groep 1 en 2 waar alle scholen in zijn vertegenwoordigd. Zo draagt iedereen bij aan het vormen van gezamenlijk beleid. Ook de schoolleiders en de ib’ers hebben regelmatig overleg. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise en teamleden met specifieke talenten of persoonlijke interesses krijgen de kans om hier voor hun eigen school of voor Trijewiis iets mee te doen.

De scholen vinden echter ook de eigen lokale kleur van belang. Elke school krijgt royaal de ruimte om eigen accenten te leggen om datgene te doen wat goed bij de school past. Vier scholen met allemaal een eigen identiteit en kleur, maar die elkaar vinden in onderwijskundige thema's. De verregaande samenwerking helpt ons allemaal vooruit en draagt er toe bij het beste uit ons zelf en uit de kinderen naar boven te halen.

Leren zichtbaar maken.