0512 37 24 00

Schooltijden

Schooltijden

Sinds 2018/2019 maken De Leister Igge en De Gielguorde gebruik van een continurooster. De schoolcommissie, de medezeggenschapsraad en het team hebben hiertoe besloten nadat alle ouders hierover zijn bevraagd via een enquête. Het rooster ziet er als volgt uit:

 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

groep 1-8

8.30-14.00 uur

8.30-14.00 uur

8.30-14.00 uur

8.30-14.00 uur

8.30-14.00 uur

 

 

’s Ochtends gaat de schoolbel vijf minuten voor aanvang van de lessen, zodat we precies om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen. Wij vragen dringend aan de ouders er voor te zorgen dat hun kind op tijd op school is.