stichting Holding Adenium

stichting Holding Adenium

De stichting Holding Adenium draagt officieel de naam Stichting Bestuur OPO Furore-PCBO Smallingerland. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling en educatie van kinderen, met name in hun levensfase voordat voor hen het voortgezet onderwijs begint, zulks ten behoeve van hun optimale ontwikkeling volgens zo mogelijk doorlopende ontwikkelingslijnen, zulks alles voorts met aandacht voor de godsdienstige, met name protestants-christelijke, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel in het bijzonder te verwezenlijken door het voeren van bestuur over en het bevorderen van de bestuurlijke samenwerking tussen rechtspersonen waaronder in elk geval begrepen de navolgende stichtingen, te weten: stichting OPO Furore, stichting PCBO Smallingerland en stichting Speciaal Basisonderwijs OPO Furore-PCBO. Het college van bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter en een lid.

Stichting Holding Adenium De Lanen 1 9204 WB Drachten
Postbus 210 9200 AE Drachten
0512-582600 info@adenium.nl  KvK-nr.: 73800805