0512 37 24 00

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Namens de ouders: Mevr. D. Messink (voorzitter), mevr. E. Jonker en dhr. H. Been

Namens het team: Mevr. P. Kats, mevr. N. Boschma en mevr. L. Mol

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.