Medezeggenschapsraad

In de MR van SWS De Leister Igge zitten drie ouderleden en drie teamleden.

Het is de taak van een MR om (mede) vorm te geven aan het beleid op school en erop toe te zien dat het beleid ook uitgevoerd wordt. Dit gebeurt door beleidsvoorstellen van bestuur en directie te beoordelen. Daarbij heeft een MR advies-, instemmings-, informatie- of initiatiefrecht, afhankelijk van het onderwerp waar het over gaat. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De MR-leden vertegenwoordigen hun achterban; ouders en leerkrachten. Heeft u bespreekpunten voor de MR, dan kunt u die altijd aandragen.

Ook als u vragen heeft bent u van harte welkom.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:
Dhr. H. Been (voorzitter)
mevr. A. Prins
mevr. G. Venema

Namens het team:
Mevr. P. Struiksma
mevr. A. Salverda
mevr. L. Kootstra