0512 37 24 00

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad De Leister Igge

Namens de ouders: Mevr. P. Leistra (voorzitter) , mevr. D. Messink en mevr. E. Jonker

Namens het team: Mevr. P. Kats, mevr. N. Boschma en mevr. L. Mol

Medezeggenschapsraad De Gielguorde

Namens de ouders: Mevr S. de Bruin en dhr. J. Kooistra (er is nog geen voorzitter verkozen)

Namens het team: Mevr. L. Bouw en dhr. A. van der Bijl

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.