De schoolcommissie

De schoolcommissie heeft een ondersteunende en adviserende taak. De schoolcommissie adviseert de schoolleiding en eventueel de MR over zeer veel zaken en ondersteunt de hele gang van zaken in en rond de school.

De schoolcommissie bestaat gemiddeld uit 6 leden. Eenmaal per zes weken vergadert de schoolcommissie. Het doel van de schoolcommissie is de betrokkenheid van ouders bij het dagelijkse schoolgebeuren te vergroten.

Schoolcommissie van de De Leister Igge bestaat uit de volgende personen:

dhr. M. K. v.d. Velde, voorzitter

mevr, S. Koster

Mevr. K. Koonstra

Mevr. F. de Vries

Mevr. J. Haak

Per bijeenkomst is er namens het team een leerkracht vertegenwoordigd in de schoolcommissie.