0512 37 24 00

De schoolcommissie

Schoolcommissie De Leister Igge

Dhr. A. Postma, voorzitter

Mevr. A. de Boer

Mevr. J. Huisman

Dhr. H. Been

Dhr. M. van der Velde

Schoolcommissie De Gielguorde

Mevr. W. van der Meer

Mevr. B. Elverdink

Mevr. B. Posthumus

Mevr. T. van der Lei