Onze missie

Onze missie:

* De kinderen een levenshouding bijbrengen waarin respect voor elkaar in praktijk wordt gebracht, ieder vanuit zijn eigen overtuigingen en achtergronden.

* Als school vinden we het belangrijk dat kinderen leren samen te werken en leren hoe met elkaar om te gaan.

* De leerlingen respect bijbrengen voor de waarde van de ander.

* De kinderen levensvreugde en zelfvertrouwen bijbrengen; niet alleen op die gebieden waar het ‘goed’ in is!

* Alle leerlingen optimale kansen geven zich te ontwikkelen.

* We zijn een afspiegeling van de maatschappij en zien het als onze taak kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen in een persoonlijkheid die zich goed kan redden in deze maatschappij.