Meer informatie over onze identiteit

Sinds 1985 zijn alle scholen verplicht om een aanbod te hebben op het kennisgebied Geestelijke Stromingen. Binnen onze samenwerkingsschool zien we Levensbeschouwing als een sociaal-maatschappelijk vak, gericht op kennis, vorming en ontmoeting. Kinderen moeten de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen binnen hun eigen identiteit en moeten ook in aanraking komen met de andere identiteit.

Op samenwerkingsschool De Leister Igge kiezen we ervoor een aantal vakgebieden te combineren, te weten:

  • Geestelijke stromingen
  • Burgerschapszin
  • Sociaal emotionele thema’s
  • Persoonlijke identiteit

In onze school werken met een identiteitscommissie. De taak van deze commissie is onder andere om de kwaliteit van het LEVO onderwijs te stimuleren en te ontwikkelen. De identiteitscommissie bestaat uit zowel leerkrachten als ouders/verzorgers.

Onze leerkrachten, u en uw kinderen; samen zijn wij verantwoordelijk voor een plezierig leefklimaat op school. Daarom hebben we leefregels opgesteld die regelmatig met de klas worden besproken. Een plezierige sfeer ontstaat ook door samen dingen te beleven. Wij hechten dan ook bijzondere waarde aan vieringen. Samen vieren versterkt het gemeenschapsgevoel binnen de school.