0512 37 24 00

Meer informatie over onze identiteit

In onze school is dat uiterlijk te merken aan:

Gebed

Iedere dag is er ruimte voor gebed. We zetten het in als een soort bezinningsmoment aan het begin van de dag. Kinderen mogen zelf de keuze maken om te bidden. Vanuit de methode Trefwoord bieden we soms ook een gebed aan, ook hierin zijn kinderen vrij om wel of niet mee te bidden, wel altijd vanuit respect voor de ander.

Verhalen

De methode Trefwoord is onze levensbeschouwelijke methode. Elke week begint dit met een thema, passend bij de belevingswereld van de kinderen en vaak gerelateerd aan de actualiteit. Hierin worden wekelijks bijbelverhalen aan gekoppeld, maar ook spiegelverhalen, gedichten, filosofische gesprekken, etc.

Liederen en zang

We kiezen voor liederen die bij het thema passen, dit kunnen christelijke en wereldlijke liederen zijn. Ook Trefwoord is hierin een mooie bron.

Feesten en Vieringen

Ook feesten en vieringen vieren we met zijn allen. Hierin is ook de methode Trefwoord meestal de leidraad. Op deze manier kunnen we aan alle achtergronden en overtuigingen tegemoet komen, juist vanuit verbinding en respect voor elkaar.

Ook aan bijvoorbeeld gezinsdiensten werken we 1 x per 2 jaar mee met de plaatselijke kerken. Dit is een buitenschoolse activiteit en is facultatief, maar we bieden wel de mogelijkheid hier aan mee te doen.

School en kind

We willen een school zijn waarin kinderen en leerkrachten zich veilig voelen, waarin iedereen zich competent voelt en waar samenwerken centraal staat. We vinden respect voor elkaar belangrijk en in dat kader hebben we er ook voor gekozen om alle kinderen, ook bij de levensbeschouwelijke lessen, bij elkaar in de groep te houden.