leren zichtbaar maken

leren zichtbaar maken

Leren zichtbaar maken (visible learning)

De scholen van Trijewiis hebben een gemeenschappelijke visie: het leren zichtbaar maken voor alle kinderen.

Deze visie komt voort uit het wetenschappelijk onderzoek van de Australische wetenschapper John Hattie. Hattie heeft onderzocht wat nu werkelijk werkt in het versterken van het leerproces van kinderen. Er is bijvoorbeeld lang gedacht dat we zo veel mogelijk moesten aansluiten bij de leerstijl van een kind, maar dit blijkt helemaal niet effectief te zijn. Wat wel zinvol is, is dat leerlingen weten wat het doel van de les is of van een bepaalde activiteit. Nog belangrijker is dat kinderen weten wanneer het doel behaald is. We doen dit door het opstellen van succescriteria, samen met de leerlingen. Deze criteria geven aan wanneer het doel bereikt is (wanneer-is-het-goed?). Daarmee leren we de leerlingen kritisch te kijken naar hun eigen werk en te reflecteren op hun leerdoelen.

Werken in leermaatjes

De leerlingen leren hoe feedback geven en ontvangen in zijn werk gaat en hoe ze daarmee hun eigen leerproces en dat van anderen kunnen verbeteren. Binnen Trijewiis wordt er daarom gewerkt met leermaatjes. In leermaatjes wordt samen met elkaar praten over het werk. Daar is meer voor nodig dan er alleen 'iets van vinden'. Doordat de leerlingen de succescriteria kennen, kunnen ze hun eigen werk en het werk van anderen daaraan spiegelen. Dit helpt hen om stappen te zetten in hun ontwikkeling en antwoord te geven op de vragen: Waar sta ik nu, waar ga ik naar toe en wat zijn de stappen die ik moet zetten om daar te komen? Dit is de basis van ‘Visible Learning’. Jaarlijks zet Trijewiis vanuit deze visie een nieuwe stap en worden de kinderen steeds meer ‘zichtbaar lerende leerlingen’