IKC

IKC

Integraal Kind Centra (IKC)

De Leister Igge en de vorming van een IKC

In 2018 is de school verbouwd tot een gebouw waarin de school samen met kinderopvang 'kind Vandaag', peuterspelen 'OINK' en buitenschoolse opvang (BSO) een plekje hebben gekregen. De ambitie van deze partijen is een stapsgewijze ontwikkeling richting een volwaardig IKC. Het uiteindelijke doel is één gezicht naar ouders en één aanbod voor kinderen.

De schoolplanperiode 2020-2024 staat in het teken van voorbereiding en praktische samenwerking.