ICT

ICT

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van tablets (iPad), verbonden in een netwerk, die door alle leerlingen kunnen worden gebruikt. Elke kind vanaf groep 6 heeft een eigen iPad in bruikleen, voor de kinderen van groep 1 t/m groep 5 is er per 5 leerlingen een iPad beschikbaar. Het gebruik van de íPad is geen doel op zich. De iPad is een hulpmiddel en wordt gebruikt voor het oefenen en verwerken van de leerstof, het maken van toetsen en presentaties. Onze school- en leerlingenadministratie is volledig geautomatiseerd. Dit geldt ook voor ons leerlingvolgsysteem. We hebben een eigen website. Kinderen uit de bovenbouw maken veelvuldig gebruik van het internet. We leren de kinderen hier op een verantwoorde manier mee om te gaan door regelmatig aandacht te besteden aan media wijsheid.