0512 37 24 00

ICT

ICT

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van computers, verbonden in een netwerk, die door alle leerlingen kunnen worden gebruikt. Het leren omgaan met de computer is een belangrijke doelstelling. Vanaf groep 5 worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met Windows, Word en Powerpoint. Onze school- en leerlingenadministratie is grotendeels geautomatiseerd. Dit geldt ook voor ons leerlingvolgsysteem. We hebben een eigen website. Kinderen uit de bovenbouw maken veelvuldig gebruik van het internet. Over het gebruik hiervan door kinderen hebben we voorzorgsmaatregelen getroffen en onderling goede afspraken gemaakt.

De Leister Igge

Vanaf schooljaar 2018/2019 zullen we meedoen met het Horizon-project van de vereniging, PCBO Smallingerland. Elke kind vanaf groep 6 krijgt dan een iPad in bruikleen, voor de kinderen van groep 1 t/m groep 5 is er per 5 leerlingen een iPad beschikbaar.