0512 37 24 00

Het team

Het team

De Leister Igge
Niels van der Meer groep 8
Esther de Best groep 7
Lian Kootstra groep 7
Inge Huitema groep 5b-6
Jan Wander Kars groep 4-5a
Annemarie Kars groep 4-5a
Joyce van Weerden groep 4-5a
Willemien Broers groep 2-3
Petra Struiksma groep 2-3
Alyanne Salverda groep 2-3
Lidewij Hoff groep 1
Alyanne Salverda groep 1
Nienke Boschma rekencoördinator
Janke Jansma
Fransien de Haan IB'er
Loes Mol secretaresse
Henk de Vries directeur