De Leister Igge

De Leister Igge

De betekenis van onze naam, De Leister Igge

Leister komt van de Leien waar de dorpen bij liggen en Igge is oever.

Soms voelt het alsof we een sprong in het diepe maken als we voor het eerst naar school gaan, of als we op een nieuwe school komen. Maar we mogen ons omdraaien en op de oever klimmen en verder gaan de vaste wal op. Zo is het ook met de ontwikkeling van de kinderen, eerst voelt de bodem nog een beetje slap, onwennig, moet je je vasthouden om op de wal te klimmen, maar daarna groeien we en wordt de grond onder onze voeten steeds steviger. Met wat we op school leren hebben we een stevige oever/een stevig fundament om mee door te gaan.

Om het met een friese zin te omschrijven: op ‘e igge fan de Leien kinne de bern fruchtbere grûn fine yn de sin fan: kennis, wiisheid, ûnderfining. Mar ek feiligens, ûntspanning, waarmte en ferdivedaasje. It moat in plak wêze dêr’t hja harsels wêze kinne en meie, dêr’t hja skûlje kinne. Dat de Leister Igge in plak wêze mei sa’t Toon Hermans it beskreau yn it prachtige liet: ‘Dit is een plek om lief te hebben’.